Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του συλλόγου πολυτέκνων της Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου και περιχώρων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ι.Π. Μεσολογγίου κ Περιχώρων σας ανακοινώνει ότι μετά από τις ανάλογες ενέργειες μας ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιον της Ι. Πόλεως καλούν τα πολύτεκνα μέλη όπως προσκομίσουν στα γραφεία του Δήμου τα κάτωθι δικαιολογητικά για ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ μετά από απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ως εξής : Μείωση 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000,00 € , προσαυξημένο κατά 2.000,00 € για κάθε ανήλικο ή ενήλικο προστατευόμενο τέκνο. Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους. Δικαιολογητικά : 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο) 2. Φωτοτυπία αστυνομικής Ταυτότητας 3. Τελευταίο λογ/σμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του ενδιαφερόμενου, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 6. Βεβαίωση Πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ 7. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους (Ε1), συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2 8. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 9. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας, στο Τμήμα Εσόδων Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις. *Προϋπόθεση για την υποβολή των δικαιολογητικών η θεώρηση των βιβλιαρίων. Υπεύθυνη για την συλλογή των δικαιολογητικών υπάλληλος του Δήμου: Κα Σοφία Κακδή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π.ΚΑΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ MSC