Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του συλλόγου πολυτέκνων της Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου και περιχώρων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται εις τα μέλη του Συλλόγου τα οποία έχουν προστατευόμενα τέκνα (έστω και ένα προστατευόμενο)σύμφωνα με την υπ αριθ. 704/28-6-2016 εγκύκλιο της ΑΣΠΕ δια την προσκόμιση : 1)πρόσφατο πιστοποιητικόν οικογενειακής καταστάσεως 2) εκκαθαριστικόν ΔΟΥ 2015 προκειμένου να ενταχθούν εις της καταστάσεις παραλαβής αποσυρόμενων τροφίμων. Τα οικονομικά κριτήρια καταγράφονται στον ακόλουθο πινάκα: α)Πολύτεκνοι γονείς με έστω και ένα προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τέσσερα τέκνα έως 17.280 β)Πολύτεκνοι γονείς με 5 προστατευόμενα τέκνα έως 20.160 γ) Πολύτεκνοι γονείς με 6 προστατευόμενα τέκνα έως 23.040 δ) Πολύτεκνοι γονείς με 7 προστατευόμενα τέκνα έως 25.920 ε) Πολύτεκνοι γονείς με 8 προστατευόμενα τέκνα έως 28.800 στ) Πολύτεκνοι γονείς με 9 προστατευόμενα τέκνα έως 31.680 ζ) Πολύτεκνοι γονείς με 10 προστατευόμενα τέκνα έως 34.560 η) Πολύτεκνοι γονείς με 11 προστατευόμενα τέκνα έως 37.440 θ) Πολύτεκνοι γονείς με 12 προστατευόμενα τέκνα έως 40.320 ι) Πολύτεκνοι γονείς με 13 προστατευόμενα τέκνα έως 43.200 Η καταλυτική ημερομηνία καταβολής των ως άνω δικαιολογητικών είναι η 1η Αυγούστου 2016 Οι δικαιούχοι θα προσέρχονται εις τα γραφεία του Συλλόγου μας ώρες 10:00 π.μ έως 13:00 μ.μ . Το γραφείο δεν θα φέρει ουδεμίαν ευθύνη για εκείνους που δεν θα καταβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν θα είναι εις τις καταστάσεις . Η εγκύκλιος είναι σαφής και δεν μπορεί μετά την υποβολή των καταστάσεων να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η θεώρηση του πολύτεκνου βιβλιαρίου. Η παρούσα ανακοίνωσης συνετάγη και δημοσιεύθηκε : εις όλα τα τοπικά Μ.Μ.Ε ,στην ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου μας καθώς και αναρτήθηκε εις τον πίνακα του γραφείου μας και εις τους τοπικούς Ι. Ναούς. Δια το Δ. Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ανδρέας Π. Καππές Δημήτριος Κολοβός Πτ/χος Θεολογίας Συντ/χος Δημ. Υπάλληλος