Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του συλλόγου πολυτέκνων της Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου και περιχώρων.

Τρόφιμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κατα τον μήνα IOYNIO έως 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ το αργότερο θα πρέπει να κατατεθούν εις τα Γραφεία του Συλλόγου μας τα:
1). Αντιγραφον της Φορολογικής Δηλώσεως (δηλ. Ε.1.)έτους 2012
2). Πρόσφατον Πισ-κον οικ.καταστάσεως.
Για να μπορέσουμε να συντάξουμε τις Νέες καταστάσεις της νέας περιόδου που ορίζει η απόφαση του Υπουργείου.
Χωρίς τα ως άνω δικαιολογητικά θα είναι αδύνατη η κατάταξη εις τους καταλόγους των δικαιούχων.