Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του συλλόγου πολυτέκνων της Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου και περιχώρων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Aριθ. Πρωτ. ---12--- Εν Ιερά Πόλη Μεσολογγίου τη 14/ 05/2018. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΗΜΕΙΣ : Ο Πρόεδρος & το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου Πολυτέκνων, της έδρας του Νομού, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου & Περιχώρων, διαμαρτυρόμεθα έντώνος δια την εχθρικήν μεταχείρισην, εκ μέρους της κυβερνητικής πολιτικής, απέναντι εις τους Ήρωας αιμοδότες Πολυτέκνους και υπερπολυτέκνους, μετά των τελευταίων αντιπολυτεκνικών Νόμων! Οι οποίοι μεταχειρίζονται και αντιμετωπίζουν τους πολυτέκνους, ως «μιάσματα», αντί του επαίνου και της φροντίδο,ς καθώς και της μερίμνης, τα οποία και δικαιωματικά αξίζουν, αφού μεγαλώνουν το δυναμικό της Πατρίδος μας, τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία το δημογραφικόν καταρρέει!!! Σχετικά με τους αντιπολυτεκνικούς νόμους: Αρθρο 214 του Ν. 452/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018) και υπ` αριθ` Γ. Π. οικ. Δ 22/11/2705/58/2018 (ΦΕΚ 57/Β/18- 1-2018) Γνωρίζουμε εις τα σεβαστά μέλη μας, βάση και της σχετικής εγκυκλίου της ΑΣΠΕ τα ακόλουθα: «1.Τη στιγμή κατά την οποία η χώρα μας καταρρέει δημογραφικά και εξυφαίνεται μια αθέατη γενοκτονία, αφού από 1/1/2017 έως 27/12/2017 οι θάνατοι εκτινάχθηκαν στις 123.079 και οι γεννήσεις είναι μόλις 88.123 (εκ των οποίων το 15% προέρχεται από γεννήσεις αλλοδαπών) έχουμε δηλαδή υπεροχή θανάτων κατά 34.947!!!, η συγκυβέρνηση συνεχίζουσα την αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή πολιτική, με το Ν. 4512/2018 που ψηφίστηκε πρόσφατα, εξαφάνισε και τα τελευταία εναπομείναντα δημογραφικά κίνητρα. 2. α ) Θεσπίστηκε 1 επίδομα παιδιού από 1/1/2018, ε ν ώ με την διάταξη 1 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις». Άρθρο 214 του Ν. 4512/2018. 2 «Καθαρισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού». Κ α τ α ρ γ ή θ η κ α ν ! . Το Ενιαίο επίδομα στήριξης Τέκνων, που έχει θεσπισθεί με τη διάταξη της παρ. ΙΑ του Ν. 4093/2012 και . Το Ειδικό επίδομα Τριτέκνων & Πολυτέκνων, που είχε ψηφιστεί με το άρθρο 40 του Ν.4141/2013. β ) Κατ` εφαρμογή της παρ. 13 του ως άνω άρθρου 214, εκδόθηκε η β΄ σχετική Κ.Υ.Α.2 3. Με την καθιέρωση του επιδόματος παιδιού και με την 1 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις». Άρθρο 214 του Ν. 4512/2018. 2 «Καθαρισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού». . Κατάργηση του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος Τριτέκνων & Πολυτέκνων για πολλές χιλιάδες Πολύτεκνες οικογένειες θα μειωθούν αισθητά τα χρηματικά ποσά που ελάμβαναν με τα καταρτιθέντα επιδόματα, ενώ πολλές επίσης χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες δεν λαμβάνουν το επίδομα. 4. Με το ίδιο παραπάνω νόμο καταργήθηκε και το δημογραφικό κίνητρο για τους πολύτεκνους Εκπαιδευτικούς, δηλαδή τη διευκόλυνση που είχαν με την απαλλαγή τους από τις εξωδιδακτικές εργασίες, υποχρεώνοντας τους με βάση το άρθρο 245 του παραπάνω Ν. 4512/2018, σε υποχρεωτική 30ώρη εβδομαδιαία παραμονή στο Σχολείο!»3 Όπως αντιλαμβάνεστε καταργείται κάθε δικαίωμα, όπου κατακτήθηκε με πολύ αγώνα και κόπο, στο βωμό της (τάχα ) αλληλεγγύης των μεταναστών, τους οποίους σεβόμεθα, βοηθούμε, αλλά πώς να το κάνουμε, οι Πολύτεκνοι έχουν στις φλέβες τους το Ελληνικό αίμα!!! Καταθέτουμε πίνακα με τα νέα δεδομένα περί επιδόματος τέκνων. Δια το Διοικητικόν Συμβούλιον Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Πρωτοπρ.Ανδρέας Καππές Δημήτριος Κολοβός Θεολόγος (MSc) Συντ. Δημ. Υπάλληλος 3 Εγκύκλιος (αποσπάσματα) υπ`αριθ`93/29-1-2018, εκ της ΑΣΠΕ.